Жук Виктор

zhuk-viktor-redkoegiaЖук Виктор доктор хабилитат политических наук, профессор, зам. директора Института правовых и политических исследований Академии наук Молдовы (Молдова).

Victor Juc este născut la 01 februarie 1967 în satul Tabani, raionul Briceni.

În anul 1984 a absolvit cu medalia de aur școala medie din satul Tabani, raionul Briceni. În anul 1990 a absolvit cu mențiune Facultatea de Istorie a Universității de Stat din Moldova, obținând calificativul „istoric; profesor de istorie și științe sociale”.

În anul 1994 a absolvit doctorantura din cadrul Institutului de Filosofie, Sociologie și Drept al Academiei de Științe a Moldovei și a susținut teza de doctor în filosofie cu titlul „Concepțiile filosofice ale lui Vasile Lașcu”, conducător științific Alexandru Babii, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar, specialitatea 09.00.03 – istoria filosofiei. În anul 2012 a susținut în cadrul Institutului Integrare Europeană și Științe Politice al Academiei de Științe a Moldovei teza de doctor habilitat în științe politice intitulată „Edificarea relațiilor internaționale postrăzboi rece: aspecte teoretico-metodologice și replieri geostrategice”, consultant științific Alexandru Roșca, doctor habilitat în filosofie, academician, specialitatea 23.00.04 – teoria și istoria relațiilor internaționale și dezvoltării globale. În anul 1999 i s-a conferit titlul științific de cercetător științific superior (conferențiar cercetător) la specialitatea 09.00.03 – istoria filosofiei, în anul 2007 – titlul științifico-didactic de conferențiar universitar la specialitatea 23.00.01 – teoria, metodologia și istoria politologiei; instituții și procese politice, în anul 2012 – titlul științific de profesor cercetător la specialitatea 23.00.01 – teoria, metodologia și istoria politologiei; instituții și procese politice, din anul 2016 este profesor universitar interimar la specialitatea 561.01 – teoria, metodologia și istoria politologiei; instituții și procese politice.

În anul 1993 este angajat la Institutul de Filosofie, Sociologie și Drept al Academiei de Științe a Moldovei în calitate de cercetător științific, din 1997 este cercetător științific superior, din 2002 – secretar științific, din 2006 – cercetător științific coordonator, din anul 2010 – șef Secție Studii Europene a Institutului, din 2013 – vicedirector al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei.

A participat la realizarea a șapte proiecte instituționale, dintre care unul în calitate de director de proiect și la patru proiecte internaționale bilaterale, inclusiv unul în calitate de director. A fost secretar științific al Consiliului Științific Specializat de susținere a tezelor de doctor și doctor habilitat la specialitatea „teoria, metodologia și istoria politologiei; instituții și procese politice” în perioada 2004-2012 și al Seminarului Științific de Profil de susținere a tezelor de doctor și doctor habilitat la specialitatea „teoria, metodologia și istoria politologiei; instituții și procese politice” în perioada 2004-2016. Alte funcții: președinte al Comitetului Sindical al Institutului în perioada 2006-2013, secretar științific al Asociației Filosofilor în anii 1996-2007. Este consultant științific la doi doctori habilitați în științe politice (Pantelimon Varzari și Constantin Manolache) și șase doctori în științe politice (Viorica Antonov, Veaceslav Ungureanu, Vitalie Varzari, Silvia Mîtcu, Ruslana Grosu și Maria Diacon). Este autor a 270 de lucrări științifice, inclusiv 11 monografii, 19  compartimente în culegeri. Este laureat al Medaliei „Dimitrie Cantemir” în anul 2014 și deține diploma de gradul II la concursul „Teza de doctor habilitat de excelență” pe anul 2012.