zagumenna-julia

zagumenna-julia

Загуменна Юлія Олександрівна — кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри теорії та історії держави і права факультету №1 Харківського національного університету внутрішніх справ