До питання діяльності прокуратури Харківської області

Данильченко Юрій Броніславовичпрокурор Харківської області


У статті окреслено шляхи підвищення ефективності роботи прокуратури Харківської області, та впровадження передових методів протидії організованій злочинності, наведено приклади окремих злочинів, що вчинені організованими злочинними групами.


В статье рассматриваются пути повышения эффективности работы прокуратуры Харьковской области и внедрения передовых методов противодействия организованной преступности, приводятся примеры отдельных преступлений, которые были совершены организованными преступными группировками. Читать далее «До питання діяльності прокуратури Харківської області»