Роз’яснення судових актів у цивільному процесі України

Сеник Світлана — кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права та процесу Львівського національного університету імені Івана Франка (Україна)

У статті досліджено питання щодо можливості роз’яснення судом усіх форм судових актів у цивільному процесі. Акцентується увага на проблемах правового регулювання та неоднакового підходу судової практики щодо роз’яснення ухвал суду та судових наказів. Визначено етапи процедури розгляду заяви про роз’яснення судового акта.

The article explored the possibility of court explanation of all forms of judicial acts in civil proceedings. The attention is focused on the problems of legal regulation and unequal judicial practice approach to explain the rulings and court orders. Epaty defined procedures for handling allegations of judicial clarification of the act.
Читать далее «Роз’яснення судових актів у цивільному процесі України»