Теоретичні та методологічні засади історико-правового дослідження законодавства про мови в Україні

Козьмук Богдан Петрович — кандидат юридичних наук, завідувач відділення правознавства Львівського техніко-економічного коледжу Національного університету «Львівська політехніка» (Україна)

У статті розглянуто джерельну базу з метою проведення комплексного дослідження історії законодавства про мови в Україні, що допомогло розкрити повноту та складність всього історичного процесу, його масштабність.

In the article the source base to conduct a comprehensive study of the history of the law on languages in Ukraine, which helped reveal the fullness and complexity of the historical process, its scalability. Читать далее «Теоретичні та методологічні засади історико-правового дослідження законодавства про мови в Україні»