REFLECŢII ASUPRA RĂSPUNDERII CONSTITUŢIONALE A JUDECĂTORILOR

Cozma Daniela — consilier juridic în cadrul Inspecţiei Judiciare din România


Articolul cuprinde un studiu succint asupra problemei răspunderii constituţionale a judecătorilor. Accentul se pune în special pe delimitarea răspunderii constituţionale de răspunderea disciplinară a judecătorului. În acest sens se invocă şi problema răspunderii membrilor Curţii Constitutionale a Republicii Moldova.


Статья включает в себя краткое исследование вопроса конституционной ответственности судей. Акцент ставится на разграничении конституционной ответственности от дисциплинарной ответственности судьи. В этом смысле рассматривается и вопрос об ответственности членов Конституционного суда Молдовы.


Article includes a brief study on the issue of constitutional responsibility of judges. Emphasis is placed in particular on the delimitation of the constitutional responsibility of judges and its disciplinary responsibility. In this regard, is invoked and the issue of constitutional responsibility of members of the Constitutional Court of Moldova. Читать далее «REFLECŢII ASUPRA RĂSPUNDERII CONSTITUŢIONALE A JUDECĂTORILOR»

Теоретико-правовые проблемы дифференциаций в правовом регулировании труда профессиональных спортсменов и тренеров

Босый Дмитрий — докторант Института юридических и политических исследований Академии наук Молдовы, судья Судебной инстанции города Кагул

Автором в данной научной статьей исследуются теоретико-правовые проблемы дифференциаций правых норм при регулировании труда профессиональных спортсменов и тренеров, а также отдельно изучены виды и основания дифференциаций.

Autorul în acest articol analizează aspectele teoretico-juridice ale diferenţierii normelor juridice privitor la reglementarea muncii sportivilor profesionişti şi antrenori, precum şi sunt studiate în mod separat felurile şi baza diferenţierilor.

The author in this article examines the scientific-theoretical legal problems differentiations right norms in labor regulation of professional athletes and coaches, as well as separately studied species and base differentiations.

Читать далее «Теоретико-правовые проблемы дифференциаций в правовом регулировании труда профессиональных спортсменов и тренеров»