Рівень юридичних знань судді, як один з головних чинників його професійного рівня

chernovskij-oleksijЧерновський Олексій Костянтиновичдоктор юридичних наук, доцент кафедри юридичної психології Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича


В этой статье автор анализирует фигуру судьи как одну из самых сложных юридических профессий. Обращает внимание на уровень юридических знаний, практических компетенций и умений в правоприменении.

Анализирует результаты научно-практического исследования в котором принимали участие судьи районных судов и судов Черновицкой, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской и Тернопольской областей.


În acest articol, autorul analizează figura judecătorului ca una dintre profesiile juridice cele mai dificile. Acesta atrage atenţia asupra nivelului de cunoştinţe şi competenţe şi abilităţilor practice legale în aplicarea legii. Analizează rezultatele cercetării practice şi ştiinţifice la care au participat judecătorii de la instanţele raionale şi altele din regiunile Cernăuţi, Jitomir, Donetsk, Dnipropetrovsk şi Ternopol. Читать далее «Рівень юридичних знань судді, як один з головних чинників його професійного рівня»

Buna-credință în activitatea judecătorului

Cozma Daniela — consilier juridic în cadrul Inspecţiei judiciare din România, doctorand la Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Buna-credinţă în activitatea judecătorului. Articolul cuprinde o analiză a conceptului de bună-credinţă, sub aspect etimologic, terminologic şi istoric, în vederea precizării particularităţilor şi rolului acesteia în activitatea judecătorului.

Good faith in the activity of the judge. The article includes an etymological, terminological and historical analysis of the concept of good faith in order to specify its peculiarities and role in the activity of the judge.

Добросовестность в деятельности судьи. Статья содержит краткий анализ понятия добросовестности с этимологической, терминологической и исторической точки зрения, для того чтобы выяснить ее особенности и роль в деятельности судьи. Читать далее «Buna-credință în activitatea judecătorului»