REFLECȚII ASUPRA INTERPRETĂRII NOȚIUNILOR DE „FOLOSIREA FORȚEI”, „ATAC ARMAT” ȘI „ACT DE AGRESIUNE”

Gherega Carolina doctorandă Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei


Studiul este consacrat analizei succinte a noțiunilor de „folosirea forței”, „atac armat” și „act de agresiune”. Scopul urmărit este de a elucida sensul acestor noțiuni pentru interpretarea corectă a principiului nerecurgerii la forţă şi la ameninţarea cu forţa în relaţiile internaţionale.


The study focuses on the brief analysis of the notions of «use of force», «armed attack» and «act of aggression». The aim is to elucidate the meaning of these concepts for the correct interpretation of the principle of non-refoulement to force and threats of force in international relations.


Soluţionarea conflictelor internaţionale, adeseori, implică recurgerea sub diferite forme la forţă sau la ameninţarea cu forţa, fie ca un mijloc de constrîngere, fie ca o măsură de interpunere între părţile conflictului cu scopul gestionării acestuia. Această dublă ipostază a recurgerii la forţă sau la ameninţarea cu forţa, denotă practic cît de fină este demarcația dintre rolul său pozitiv – de a fi o măsură de soluționare a conflictului și valența sa negativă – de factor generator al acestuia.

Aspectul dat motivează suficient necesitatea unei ample abordări a cadrului juridic internaţional în materie în vederea identificării variantelor de interpretare a acestuia, precum şi a evaluării măsurii în care este respectat în practica relaţiilor internaţionale contemporane. Mai mult, necesitatea unui asemenea demers ştiinţific este accentuată şi de faptul că realitatea internaţională din ultimele decenii a fost marcată de serioase transformări ce ţin de interpretarea şi modul de aplicare mai ales a principiului nerecurgerii la forţă şi la ameninţarea cu forţa în relaţiile internaţionale. Читать далее «REFLECȚII ASUPRA INTERPRETĂRII NOȚIUNILOR DE „FOLOSIREA FORȚEI”, „ATAC ARMAT” ȘI „ACT DE AGRESIUNE”»