Dreptul fundamental la viaţă: între garantare constituţională şi restrîngere legală

Iacub Irinadoctor în drept, conferenţiar universitar interimar la Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată

Le droit à la vie est le premier des droits individuels. Il occupe une place ontologique; de ce droit dépend l´existence des autres droits fondamentaux. Sa protection est envisagée tant au niveau conventionnel international et européen qu’au niveau du droit constitutionnel interne. Traditionnellement ce droit fondamental se résume au droit qu’a un individu de voir sa vie protégée contre toute atteinte. Dans cet article nous allons étudier la question du restreindre du droit à la vie et surtout de donner une réponse à la question de savoir si le droit à la vie peut être restreint et d’identifier les cas spécifiques où la restriction est légalement permis.


Dreptul la viață este primul din categoria drepturilor individuale. De acest drept depinde existența altor drepturi fundamentale, el ocupînd astfel un loc ontologic. Protecția sa este asigurată atît la nivel european și internațional, cît şi la nivelul dreptului constituţional intern al statelor. În mod tradițional, acest drept fundamental poate fi rezumat la dreptul unui individ de a-şi avea viața protejată împotriva oricărui atac. In acest articol ne propunem să studiem problema restrîngerii dreptului la viaţă şi, în special, a da răspuns la întrebarea dacă dreptul la viaţă poate fi restrîns şi a identifica cazurile concrete în care este permisă restrîngerea legală a acestuia. Читать далее «Dreptul fundamental la viaţă: între garantare constituţională şi restrîngere legală»