Actul administrativ – principala formă de realizare a administraţiei publice

Diaconu Mihaildoctor în drept, conferenţiar universitar, judecător Judecătoria Buiucani mun. Chişinău


Articolul este consacrat studierii conceptului, esenţei şi conţinutului actului administrativ. Autorul argumentează ideea că actul administrativ reprezintă forma juridică cea mai importantă a activităţii autorităţilor publice, fiind și principalul instrument de realizare a puterii executive și de realizare a sarcinilor și obiectivelor ce revin administraţiei publice.


Статья посвящена исследованию понятии, сущности и содержании административного акта. Автор подчеркивает, что административный акт является наиболее важной правовой формой деятeльности государственных органов, являясь основным инструментом для осуществления исполнительной власти и достижения целей и задач публичной администрации. Читать далее «Actul administrativ – principala formă de realizare a administraţiei publice»