Особливості правового регулювання взаємодії громадянського суспільства і Збройних Сил України

Коропатнік Ігор Михайлович кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри фінансів і права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

У статті проаналізовано положення правових актів, які регулюють сферу взаємодії інститутів громадянського суспільства і Збройних Сил України. Зроблено висновок, що в цих правових документах акумульовано вже набутий досвід взаємодії між інститутами громадянського суспільства і органами державної влади в Україні, потреби, які наразі існують у цій сфері, та необхідність дотримання загальноприйнятих демократичних стандартів у вказаних взаємовідносинах.

The article analyzes the provisions of the legal acts regulating the sphere of interaction between civil society and the Armed Forces of Ukraine. It was concluded that these instruments have already accumulated experience gained interaction between civil society and government authorities in Ukraine, needs that exist in this area, and the need to comply with generally accepted democratic rules in these relationships.

Читать далее «Особливості правового регулювання взаємодії громадянського суспільства і Збройних Сил України»

Правове регулювання діяльності громадських об’єднань у Російській імперії у ХІХ – на початку ХХ ст.

Доценко Віктор Олегович — доктор історичних наук, доцент, професор кафедри теорії права та держави Навчально-наукового інституту права Національного університету ДПС України
Лощихін Олександр Миколайович — доктор юридичних наук, професор, в.о. декана економіко-правового факультету Академії муніципального управління, Заслужений економіст України

В статті проаналізовано особливості формування російського імперського законодавства, яке регламентувало діяльність громадських об’єднань упродовж ХІХ ст. Визначено основні напрямки правового впливу на новостворені громадські інституції. З’ясовано, що формування російського законодавства, яке регулювало б діяльність громадських об’єднань розпочалось ще в ХVІІІ ст. і супроводжувалась формуванням правової бази для регламентації їх діяльності. Встановлено намагання імперських урядовців контролювати діяльність добровільних товариств. Доведено, що на початку ХІХ ст. російські імперські установи регулювали діяльність громадських інституцій за допомогою видання типових статутів для галузевих добровільних товариств. Читать далее «Правове регулювання діяльності громадських об’єднань у Російській імперії у ХІХ – на початку ХХ ст.»