Щодо питання конструювання санкцій за пропаганду війни (ст. 436 КК України)

Пекар Павло Васильович аспірант відділу аспірантури та докторантури Національної Академії Служби безпеки України


This article analyses the current scientific trends in terms of building sanctions criminal law, as well as the research of its mechanism identified the need to comply with the relevant principles of sanctions Art. 436 of the Criminal Code of Ukraine.


Стаття присвячена аналізу сучасних наукових тенденцій в питаннях побудови санкції кримінально — правової норми, а також на підставі дослідження її механізму визначено необхідність приведення у відповідність з відповідним принципами санкції ст. 436 КК України.


Acest articol analizează tendințele științifice actuale în materie de pregătire a sancțiunilor normelor legale — penale, și, de asemenea, în baza studiului mecanismului acestuia, se identifică necesitatea de a aduce în conformitate cu principiile de conformitate sancțiunile art. 436 din Codul penal al Ucrainei.  Читать далее «Щодо питання конструювання санкцій за пропаганду війни (ст. 436 КК України)»