Щодо питання конструювання санкцій за пропаганду війни (ст. 436 КК України)

Пекар Павло Васильович аспірант відділу аспірантури та докторантури Національної Академії Служби безпеки України


This article analyses the current scientific trends in terms of building sanctions criminal law, as well as the research of its mechanism identified the need to comply with the relevant principles of sanctions Art. 436 of the Criminal Code of Ukraine.


Стаття присвячена аналізу сучасних наукових тенденцій в питаннях побудови санкції кримінально — правової норми, а також на підставі дослідження її механізму визначено необхідність приведення у відповідність з відповідним принципами санкції ст. 436 КК України.


Acest articol analizează tendințele științifice actuale în materie de pregătire a sancțiunilor normelor legale — penale, și, de asemenea, în baza studiului mecanismului acestuia, se identifică necesitatea de a aduce în conformitate cu principiile de conformitate sancțiunile art. 436 din Codul penal al Ucrainei.  Читать далее «Щодо питання конструювання санкцій за пропаганду війни (ст. 436 КК України)»

Окремі питання відповідальності юридичних осіб за пропаганду війни

Пекар Павло Васильовичаспірант відділу аспірантури та докторантури Національної Академії Служби безпеки України


Стаття присвячена питанням відповідальності юридичних осіб за вчинення її уповноваженою особою від імені та в її інтересах злочину передбаченого ст. 436 КК України. Розглядаються заходи кримінально -правового впливу межі та порядок їх застосування.


Articolul se concentrează pe problema răspunderii persoanelor juridice în conformitate cu art. 436 din Codul penal al Ucrainei. Considerăm activităţile limitele de expunere legale şi procedura de aplicare a acestora. Autorul se expune şi asupra limitelelor de expunere legală penală şi a supra procedurii de aplicare a acestora. Читать далее «Окремі питання відповідальності юридичних осіб за пропаганду війни»