Реформування Конституції України, як виклик часу

Bandurka-AБандурка Олександр Маркович — доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, президент Кримінологічної асоціації України.

В статті розглядаються окремі заходи протидії злочинності, причини і умови злочинності, як соціальні явища різного характеру, підкреслюється необхідність реформування кримінальної юстиції як один із головних напрямків посилення протидії злочинності.

This article discusses some measures against crime, the causes and conditions of crime, as a social phenomenon of a different nature, іt stresses the need to reform the criminal justice as one of the main directions of strengthening of combating crime. Читать далее «Реформування Конституції України, як виклик часу»