Рецензія на рукопис монографії Ігоря Ігоровича Онищука «Правовий моніторинг: проблеми методології, теорії та практики»

Рабінович П.М. — Академік (дійсний член) НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету ім. Івана Франка


Як відомо, стан законодавства України в усіх його ділянках не є задовільним, якісним, ефективним. І тому наукові дослідження, спрямовані на обґрунтування шляхів його удосконалення є, безперечно, актуальними. До таких досліджень належить і названа монографія кандидата юридичних наук, доцента І. І. Онищука.

pravovyi-monitoryngХоча питанням моніторингу – у різних його аспектах – присвячено, взагалі кажучи, значну кількість наукових праць (про що свідчить, зокрема, наведений наприкінці рецензованої монографії великий список використаних автором джерел), проте з цієї проблеми і донині спостерігаються численні суперечності, неузгодженості, – починаючи навіть із самої інтерпретації вихідного термінопоняття «правовий моніторинг» та безпосередніх об’єктів моніторингової діяльності, а також її конкретних способів і методів. Читать далее «Рецензія на рукопис монографії Ігоря Ігоровича Онищука «Правовий моніторинг: проблеми методології, теорії та практики»»