Обмеження права суб’єктів сімейних відносин на полігамію: компаративістичний аспект

Kozhevnikova-ViktoriyaКожевникова Вікторія Олександрівна — кандидат юридичних наук, доцент кафедри Галузевих правових наук Київського університету права НАН України

УДК 347.12-053


Articolul investighează experiența din exterior a limitărilor subiecților în relațiile de familie, de a se afla în același timp în dreptul de a fi căsătorit cu mai multe persoane.


В статье исследуется иностранный опыт границ и ограничений осуществления субъектами семейных отношений права находиться одновременно в законном браке с несколькими лицами.


In the article is devoted experience is investigated of borders and limiting to of realization the subjects of domestic relations of right to be simultaneously in legal marriage with a few persons.


Постановка проблем

Держава, встановлюючи обмеження, має виходити з виключності та доцільності їх застосування до суб’єктів сімейних правовідносин. Протиправними мають вважатися будь-які нормативно-правові акти, які своїм змістом порушують конституційні гарантії особи, необґрунтовано обмежуючи її права. Обмеження права на перебування особи одночасно у декількох шлюбах, потребує переосмислення виходячи, з про-європейським світосприйняттям українським суспільством з сучасних реалій.

У зв’язку з цим, актуальним є дослідження основних засад обмеження особистих немайнових прав суб’єктів сімейних правовідносин, в рамках проблем обмеження права на полігамію в Україні, розроблення цілісної концепції сучасного розуміння категорій межі здійснення права та його нормативні обмеження у вітчизняній науці і судовій практиці застосування сімейного законодавства. Читать далее «Обмеження права суб’єктів сімейних відносин на полігамію: компаративістичний аспект»