Means of implementation of the principle publicity and transparency in the provision of administrative services units of the National Police of Ukraine

Засоби реалізації принципу відкритості та прозорості при наданнi адміністративних послуг підрозділами Національної поліції України

Семерей Богдан Володимирович — аспірант Міжрегіональної Академії управління персоналом


У статті проаналізовано норми, що встановлюють визначення сутності та ознак адміністративних послуг, розглянути такі наукові підходи й нормативно-правові акти, які розкривають категорію «адміністративні послуги», засоби реалізації принципу відкритості та прозорості при наданнi адміністративних послуг підрозділами Національної поліції України. Акцентувано увагу на тому, що в науці адміністративного права питання щодо дослідження категорії «адміністративні послуги, які надаються органами поліції», не вивчалося, немає також і єдиного підходу щодо визначення безпосередньо поняття «адміністративні послуги, які надаються органами поліції».


Articolul analizează regulile care stabilesc definirea naturii serviciilor administrative, astfel se cercetează şi actele normative care dezvăluie categoria «servicii administrative», totodată, se cercetează şi mijloacele de punere în aplicare a principiilor de transparenţă în oferirea serviciilor administrative de către departamentele Poliţiei Naţionale a Ucrainei.
Astfel se atrage atenţei asupra faptului că în ştiinţa dreptului administrativ nu s-a studiat pedeplin şi domeniul «servicii administrative oferite de poliţie» Читать далее «Means of implementation of the principle publicity and transparency in the provision of administrative services units of the National Police of Ukraine»