Щодо значення міжнародно-правових актів у сфері прав людини для кримінального процесу України

Korovaiko-OleksandrКоровайко Олександр Іванович — кандидат юридичних наук, здобувач Харківського національного університету внутрішніх справ

Проанализирована роль такой формы (источника) уголовного процессуального права, как международно-правовые акты. Обращено внимание, что они осуществляют системное и последовательное влияние на все проявления уголовного процесса Украины: правовую доктрину в этой сфере, уголовное процессуальное законодательство, правоприменительную практику, правосознание участников уголовных процессуальных отношений. Учитывая важное значение международно-правовые акты для развития уголовного процесса Украины и обеспечения прав человека в этой сфере, указано на необходимость принятия действенных мер по ратификации тех из них, что содержат общепризнанные принципы и нормы международного права в сфере уголовного судопроизводства.


Cu privire la importanţa normelor internaţionale în domeniul drepturilor omului în procesul penal al Ucrainei. A fost analizat rolul acestei forme (sursă) pentru dreptul procesual penal ca acte juridice internaţionale.Se atrage atenţia asupra efectelor pe care le efectuează sistematic şi coerent asupra manifestării procesului penal al Ucrainei: doctrina juridică în acest domeniu, legislaţia procesual penală, practica juridică, a subiecţilor raporturilor de procedură penală. Luînd în consideraţie importanţa actelor normative internaţionale pentru dezvoltarea procesului penal al Ucrainei şi promovarea drepturilor omului în acest domeniu, se atrage atenţia în vedere necesităţii de a lua măsuri eficiente pentru ratificarea acelor norme care conţin principii şi norme ale dreptului internaţional general recunoscute în domeniul justiţiei penale. Читать далее «Щодо значення міжнародно-правових актів у сфері прав людини для кримінального процесу України»