Unele reflecţii pe marginea autonomiei puterii judecătoreşti în cadrul unui stat de drept

Railean-PetruRailean Petrudoctor în drept, lector universitar, Universitatea de Studii Europene din Moldova


Article comprises some reflections on the autonomy of the judicial power. Based on the analysis of legislation and doctrine in the field, are highlighted some important points concerning the competent authority to ensure the autonomy of the judicial power, and are formulated some proposals de lege ferenda needed to strengthen the role of the Superior Council of Magistrates in this regard.


Articolul cuprinde o un studiu asupra autonomiei puterii judecătoreşti. În baza analizei legislaţiei în vigoare şi a doctrinei în domeniu, sunt evidenţiate cîteva momente importante ce ţin de autoritatea competentă să asigure autonomia puterii judecătoreşti, fiind formulate unele propuneri de lege ferenda necesare pentru consolidarea rolului Consiliului Superior al Magistraturii în acest sens. Читать далее «Unele reflecţii pe marginea autonomiei puterii judecătoreşti în cadrul unui stat de drept»