Права национальных меньшинств в Республике Молдова как средство для сохранения их культурного наследия

Borshevskyi-AndreiБоршевский Андрей Петрович — доктор наук, старший научный сотрудник Института культурного наследия Академии наук Молдовы


Articul acesta consacrat problemei drepturilor minoretăţilor naţionale. Republica Moldova şi-a asumat o serie de obligaţii pe plan internaţional în sfera respectării drepturilor omului şi implicit a drepturilor minorităţilor naţionale şi religioase, drepturi pe care trebuie să le garanteze şi respecte. Acest articol descrie legislaţia naţională privind protecţia drepturilor minorităţilor etnice. Toate persoanele sunt egale în faţa legii şi au dreptul la o protecţie egală a legii împotriva oricărei discriminări şi împotriva oricărei incitări la discriminare.
În conformitate cu standardele internaţionale, problemele legate de respectarea dreptului la identitate naţională şi conservarea ei, drepturilor colective şi individuale ale persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, se abordează şi se rezolvă prin dialog, raţiune, compromis, tact şi bunăvoinţă.


Статья описывает национальное законодательство Республики Молдова в области защиты прав национальных меньшинств. В соответствии с международными стандартами, национальные меньшинства имеют право на национальную, языковую, культурную и религиозную идентичность, на ее сохранение и развитие. Статья описывает также особый правовой статус Гагаузии, а также деятельность неправительственных организаций в деле защиты прав национальных меньшинств.
Эта статья описывает национальное законодательство по защите прав этнических меньшинств. Все люди равны перед законом и имеют право на равную защиту закона от всякой дискриминации и от всякого подстрекательства к дискриминации. Читать далее «Права национальных меньшинств в Республике Молдова как средство для сохранения их культурного наследия»