Реформування Конституції України, як виклик часу

Bandurka-AБандурка Олександр Маркович — доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, президент Кримінологічної асоціації України.

В статті розглядаються окремі заходи протидії злочинності, причини і умови злочинності, як соціальні явища різного характеру, підкреслюється необхідність реформування кримінальної юстиції як один із головних напрямків посилення протидії злочинності.

This article discusses some measures against crime, the causes and conditions of crime, as a social phenomenon of a different nature, іt stresses the need to reform the criminal justice as one of the main directions of strengthening of combating crime. Читать далее «Реформування Конституції України, як виклик часу»

Складові кримінологічного моніторингу в діяльності органів прокуратури

Іщук Олександр Сергійович — кандидат юридичних наук, докторант Національної академії прокуратури України

Визначено складові кримінологічного моніторингу в діяльності органів прокуратури. Встановлено низку закономірностей і характерних територіальних та регіональних особливостей криміногенної обстановки. Доведено, що для організації ефективної системи діяльності органів прокуратури в межах державної кримінологічної політики, необхідним є кримінологічний моніторинг.

Определены составляющие криминологического мониторинга в деятельности органов прокуратуры. Установлен ряд закономерностей и характерных территориальных и региональных особенностей криминогенной обстановки. Доказано, что для организации эффективной системы деятельности органов прокуратуры в рамках государственной криминологической политики, необходимым является криминологический мониторинг.

The composition of criminological monitoring of the prosecution is defined. A specific local and regional characteristics of the crime situation is established. It is proved that for effective system of prosecution within the state criminological policy is necessary criminological monitoring.
Читать далее «Складові кримінологічного моніторингу в діяльності органів прокуратури»