Право громадян на проведення масових заходів в Україні та його застосування

Kurko-MykolaКурко Микола Нестерович — доктор юридичних наук, професор, ректор Міжрегіональної академії управління персоналом

В статье рассматриваются вопросы соблюдения права граждан на мирные собрания в Украине. Проанализировано действующее законодательство, регулирующее организацию деятельности органов местной власти и местного самоуправления в сфере проведения массовых мероприятий. Доказано, что в большинстве случаев в Украине права граждан на свободное проведение массовых мероприятий нарушаются. Сделаны определенные предложения по совершенствованию законодательства в упомянутой сфере.


Dreptul cetăţenilor la organizarea evenimente publice în Ucraina şi aplicarea acestuia. Articolul abordează întrebările cu privire la respectarea drepturilor cetăţenilor la întrunirele paşnice în Ucraina. Se analizează legislaţia în vigoare care reglementează organizarea activităţilor autorităţilor publice locale şi a autonomiei locale în domeniul petrecerii evenimentelor în masă. Este dovedit faptul că, în cele mai multe cazuri, în Ucraina, dreptul cetăţenilor la libertatea petrecerii evenimentelor în masă sunt încălcate. Au fost elaborate sugestii pentru îmbunătăţirea legislaţiei în domeniu menţionat. Читать далее «Право громадян на проведення масових заходів в Україні та його застосування»