Кримінально-правова характеристика діяння при здійсненні незаконної лікувальної діяльності

Cтецик Богдана Василівна старший викладач кафедри кримінального права та процесу Львівського торговельно-економічного університету

Стаття присвячена здійсненню незаконної лікувальної діяльності шляхом діянння, що спричинило тяжкі наслідки для життя та здоров’я особи пацієнта, кримінально-правова характеристика та встановлення понять “медичної діяльності”, цілительського лікування та роль спеціального дозволу (ліцензії) у їхній діяльності.

The article is dedicated implementation illegal medical activities by deed which caused grave consequences for the life and health of the patient, criminal legal description, and establishment of the concept of «medical activity», healing treatment and the role of special permit (license) in their activities.


Постановка проблеми. Диспозиція ст. 138 КК не розкриває зміст поняття «лікувальна діяльність». Не містять цього поняття й інші нормативні акти. Слід, проте, відзначити, що оскільки кримінальні кодекси УРСР 1927 р. і 1960 р. містили статтю, яка передбачала відповідальність за незаконне лікарювання [11, 57; 7, 125–131], по суті спрямовану на боротьбу з тими ж самими порушеннями у сфері медичної діяльності, що і ст. 138 КК України 2001 р., встановити зміст даного поняття можна і шляхом аналізу терміна «лікарювання».
Читать далее «Кримінально-правова характеристика діяння при здійсненні незаконної лікувальної діяльності»