Окремі питання вдосконалення адміністративного судочинства як гарантії захисту прав і свобод людини та громадянина (Тези)

Самолудченко Олеся Анатоліївна – Київський міжнародний університет

У сучасних умовах судовий контроль у сфері виконавчої влади є одним із найважливіших способів забезпечення законності, захисту прав і свобод людини і громадянина. Світовий досвід переконує в тому, що реальність і дієвість принципів демократії, гуманізму та законності багато в чому залежать від того, як влаштована і функціонує судова система.

Функціонування України на сучасному етапі її розвитку пов’язане зі стрімким розвитком правовідносин, а отже, у зв’язку з цим значно зростає можливість виникнення правових конфліктів між громадянами та органами державної влади чи місцевого самоврядування. За таких умов значно зросла роль судової влади, а разом із цим зросло і навантаження на суди. Читать далее «Окремі питання вдосконалення адміністративного судочинства як гарантії захисту прав і свобод людини та громадянина (Тези)»