До питання діяльності прокуратури Харківської області

Данильченко Юрій Броніславовичпрокурор Харківської області


У статті окреслено шляхи підвищення ефективності роботи прокуратури Харківської області, та впровадження передових методів протидії організованій злочинності, наведено приклади окремих злочинів, що вчинені організованими злочинними групами.


В статье рассматриваются пути повышения эффективности работы прокуратуры Харьковской области и внедрения передовых методов противодействия организованной преступности, приводятся примеры отдельных преступлений, которые были совершены организованными преступными группировками. Читать далее «До питання діяльності прокуратури Харківської області»

Круглий стіл «Всеукраїнські правові наукові слухання»

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА

vseukrainskie-pravovye-nauchnye-slushaniya

Круглий стіл
«Всеукраїнські правові наукові слухання»

Присвячений пам’яті д.ю.н., професора, заслуженого юриста України, члена-кореспондента Національної академії правових наук України

Нижник Ніни Романівни

19 жовтня 2017 року,
м.Ірпінь

Читать далее «Круглий стіл «Всеукраїнські правові наукові слухання»»

Окремі питання вдосконалення адміністративного судочинства як гарантії захисту прав і свобод людини та громадянина (Тези)

Самолудченко Олеся Анатоліївна – Київський міжнародний університет

У сучасних умовах судовий контроль у сфері виконавчої влади є одним із найважливіших способів забезпечення законності, захисту прав і свобод людини і громадянина. Світовий досвід переконує в тому, що реальність і дієвість принципів демократії, гуманізму та законності багато в чому залежать від того, як влаштована і функціонує судова система.

Функціонування України на сучасному етапі її розвитку пов’язане зі стрімким розвитком правовідносин, а отже, у зв’язку з цим значно зростає можливість виникнення правових конфліктів між громадянами та органами державної влади чи місцевого самоврядування. За таких умов значно зросла роль судової влади, а разом із цим зросло і навантаження на суди. Читать далее «Окремі питання вдосконалення адміністративного судочинства як гарантії захисту прав і свобод людини та громадянина (Тези)»