Круглий стіл «Всеукраїнські правові наукові слухання»

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА

vseukrainskie-pravovye-nauchnye-slushaniya

Круглий стіл
«Всеукраїнські правові наукові слухання»

Присвячений пам’яті д.ю.н., професора, заслуженого юриста України, члена-кореспондента Національної академії правових наук України

Нижник Ніни Романівни

19 жовтня 2017 року,
м.Ірпінь

Ніна Романівна Нижник народилася 27 вересня 1951 р. у м. Києві.

У 1977 р. закінчила юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка). З 1976 р. працювала юрисконсультом тресту «Буддеталь» Головкиївміськбуду. З 1985 р. по 1987 р. — депутат, секретар виконкому Печерської районної Ради народних депутатів м. Києва; з 1987 р. по 1990 р. — старший викладач, виконувач обов’язків доцента, старший науковий співробітник Київського інституту політології та соціального управління, з 1990 р. — докторант Академії суспільних наук при ЦК КПРС (м. Москва); з 1992 р. по 1995 р. — провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; з 1995 р. по 2006 р. працювала в Українській академії державного управління при Президентові України на посадах: завідувач кафедри державного управління і менеджменту, перший проректор (2001–2006 рр.); з 2006 р. по 2015 р. очолювала відділ моніторингу ефективності законодавства Інституту законодавства Верховної Ради України. З 2015 р. і до раптової смерті Ніна Романівна працювала професором кафедри теорії права та держави Навчально-наукового інституту права Університету державної фіскальної служби України.

Ніною Романівною Нижник за своє життя було видано понад 400 наукових праць, з яких 18 одноосібних та колективних монографій з проблем державного будівництва, публічного управління, конституційного та адміністративного права та публічної служби. Ніна Романівна брала активну участь у підготовці проектів Концепції адміністративної реформи в Україні, Стратегії реформування державної служби в Україні, проектів змін і доповнень до Законів України.

За час науково-педагогічної роботи вона започаткувала свою школу, активно допомагала молодим науковцям. Своїм вчителем її називають 18 докторів та 32 кандидати наук.

За заслуги перед українською державою Н.Р. Нижник була нагороджена Почесною грамотою Головного управління державної служби при Кабінеті Міністрів України (1999), Подякою Президента України (2001), подякою Кабінету Міністрів України (2001), Відзнакою Головного управління державної служби України – нагрудний знак „Державна служба України, за сумлінну працю” (2001), орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ ступеня Української православної церкви Київського патріархату (2001), нагрудним знаком „Знак пошани Київського міського голови” (2003), медаллю „За сприяння в охороні державного кордону України” Державної прикордонної служби України (2007) та орденом княгині Ольги ІІІ ступеня (2015).


Шановні колеги!

Навчально-науковий інституту права УДФСУ запрошує Вас до участі у Круглому столі «Всеукраїнські правові наукові слухання»

присвяченому памяті д.ю.н., професора, заслуженого юриста України, члена-кореспондента Національної академії правових наук України Нижник Ніни Романівни.


Організаційний комітет

ГОЛОВА

Топчій Василь Васильович,
директор Навчально-наукового інституту права Університету ДФС України, д.ю.н. професор, заслужений юрист України

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ:

 • Жерж Наталія Анатоліївна,
  заступник директора Навчально-наукового інституту права з наукової роботи, к.ю.н., доцент кафедри
 • Шевченко Анатолій Євгенійович,
  завідувач кафедри теорії права та держави, д.ю.н., професор; заслужений юрист України
 • Глух Марина Василівна,
  завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, к.ю.н., доцент
 • Дідківська Галина Василівна,
  завідувач кафедри кримінального права та кримінології, к.ю.н., доцент
 • Касьяненко Любов Михайлівна,
  завідувач кафедри фінансового права, д.ю.н., професор
 • Мацелик Тетяна Олександрівна,
  завідувач кафедри господарського права та процесу, д.ю.н., доцент
 • Цимбал Петро Васильович,
  завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики, д.ю.н., професор;заслужений юрист України
 • Чеховська Ірина Василівна,
 • завідувач кафедри цивільного права та процесу, д.ю.н., старший науковий співробітник

 

Члени Організаційного комітету:

 • Гапоненко Людмила Віталіївна, заст. завідувача кафедри з наукової роботи, к.ю.н., доцент, доцент кафедри теорії права та держави
 • Захарчук Андрій Савович, д.ю.н., професор, професор кафедри теорії права та держави
 • Доценко Віктор Олегович, д.і.н., доцент, професор кафедри теорії права та держави
 • Кудін Сергій Володимирович, к.ю.н., доцент, доцент кафедри теорії права та держави
 • Старостюк Алла Вікторівна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри теорії права та держави
 • Линник Тетяна Василівна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри теорії права та держави
 • Курінний Микола Миколайович, к.ю.н., доцент, доцент кафедри теорії права та держави
 • Вітюк Дарія Любомирівна, к.ю.н., доцент кафедри теорії права та держави

Фінансові аспекти

Витрати учасників, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування), здійснюються за власний рахунок або за рахунок сторони, що їх відряджає.

За результатами круглого столу всі учасники отримають збірник матеріалів конференції та сертифікат учасника. У випадку заочної участі збірник та сертифікат учасника буде надіслано на адресу, вказану у заявці.

Участь для докторів наук безкоштовна.

Розмір організаційного внеску становить 150 грн.

Переказ коштів здійснюватиметься за банківськими реквізитами:
№ 5168757261071551 (Приват Банк )
Поповнення рахунку Гапоненко Людмили Віталіївни


Проведення круглого столу «Всеукраїнські правові наукові слухання» планується у приміщенні конференц-комплексу Університету державної фіскальної служби України, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31.

Проїзд:
 • Від залізничного вокзалу м. Ірпеня маршрутним таксі № 7 до зупинки «Податкова академія».
 • Від ст. метро «Академмістечко» (м. Київ) маршрутним таксі № 379, до зупинки «Податкова академія».
Контактні телефони:

+38097- 970-32-02 Гапоненко Людмила Віталіївна


Програма роботи круглого столу

9:30-10:00 – реєстрація учасників у конференц-комплексі університету;

10:00-11:00 – офіційне відкриття;

11:00-12:30 – перше засідання;

12:30-13:30 – обід;

13:30-15:00 – друге засідання;

15:00-16:00 – підведення підсумків конференції, нагородження учасників.

До участі запрошуються науковці, аспіранти, студенти та практичні працівники.

Заявка

на участь у круглому столі
«Всеукраїнські правові наукові слухання»

Прізвище ____________________________

Ім’я _________________________________

По-батькові __________________________

Науковий ступінь _____________________

Вчене звання _________________________

Посада _______________________________

Організація (повна назва) ______________

Номер телефону_______________________

Адреса_______________________________

Адреса відділення Нової пошти ( у випадку

заочної участі) _________________________

Е-mail ________________________________

Науковий керівник

(для учасників без наукового ступеню)_______

Тема наукового повідомлення чи доповіді ______

Потреба у мультимедійній техніці  __________

Форма участі у круглому столі (необхідне підкреслити):

 • виступити із доповіддю;
 • прийняти участь як слухач;
 • заочна.

Для участі у круглому столі необхідно надіслати одночасно:
 1. Заявку на участь
 2. Електронний варіант тез доповіді
 3. Відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску;
 4. Відскановану копію рецензії наукового керівника (для осіб, що не мають наукового ступеня).

Вимоги до оформлення тез доповідей

Приймаються до друку тези доповіді, надруковані в текстовому редакторі Microsoft Word та оформлені відповідно до вимог:

 1. обсяг тез не має перевищувати 5-ти сторінок.
 2. формат А4 шрифтом Тіmes New Roman кегль – 14, міжрядковий інтервал — 1,5, поля сторінки: зліва — 3,0 см, справа — 1,5 см, зверху — 2,0 см, знизу — 2,0 см;
 3. У правому верхньому куті – прізвище, ім’я, по-батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, організація (без скорочень); відомості про наукового керівника (для учасників без наукового ступеня).
 4. По центру, великими літерами назва тез доповіді.
 5. Список використаних джерел має бути оформленим відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» та зазначені в кінці тесту повідомлення чи тез доповіді (наприклад, [5, c. 105])
Зразок оформлення тез

Іванов Іван Іванович,
 кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії права та держави Університету державної фіскальної служби України

ЦІННІСТЬ ПРАВОРОЗУМІННЯ В УМОВАХ РОЗБУДОВИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Текст

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора (англійська транскрипція), наприклад: Zayavka_Ivanov; Tezu_Ivanov; Recenz_Ivanov, Oplata_Ivanov.


Усі матеріали необхідно надіслати на електронну адресу: kafedratdp@ukr.net до 01 жовтня 2017р.

Примітка:

 1. Матеріали надсилати на електронну адресу з поміткою (темою листа) – «круглий стіл»
 2. Оргкомітет підтвердить електронним листом про отримання та реєстрацію Ваших матеріалів.

Координати оргкомітету:

08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 31,

Університет ДФС України,
Навчально-науковий інститут права.