Зміст обвинувачення як кримінальної процесуальної категорії

Гринюк Володимир Олексійович кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка

В статье на основании анализа научной литературы проанализировано содержание обвинения в качестве уголовной процессуальной категории. Определено понятие обвинения в процессуальном смысле как обвинительной деятельности субъектов обвинения, то есть совокупности действий, направленных на изобличение лица, совершившего преступление, и применение в отношении него наказания. Процессуальное содержание обвинения раскрывается через совокупность следственных (розыскных) и других процессуальных действий, предусмотренных уголовным процессуальным законодательством для каждого субъекта стороны обвинения.


Conţinutul învinuirii ca categorie a procedurii penale. În articol pe baza cercetării literaturii ştiinţifice, a fost analizat conţinutul învinuirii drept categorie a procedurii penale. Este identificată noţiunea de învinuire în sens procesual, ca activitate ale subiecţilor învinuirii, şi anume totalitatea acţiunilor care vizează identificarea persoanei care a comis infracţiunea, precum şi aplicarea sancţiunilor faţă de aceasta. Conţinut procesual al învinuirii relevă prin totalitatea acţiunilor de investigaţii procesuale, care sunt prevăzute de legislaţia procesual penală pentru fiecare subiect al procesului de urmărire penală. Читать далее «Зміст обвинувачення як кримінальної процесуальної категорії»