Взаємодія Національного антикорупційного бюро України з іншими державними органами: особливості та класифікація

skomarov-oleksandrСкомаров Олександр Вікторовичаспірант Національної академії прокуратури України

В статье автор рассмотрел особенности взаимодействия Национального антикоррупционного бюро Украины с другими государственными органами при исполнении деятельности, направленные на выявления, приостановке, расследования и раскрытия коррупционных преступлений, совершенных высшими должностными лицами, уполномоченными исполнять функции государства. Проанализировано понятие «взаимодействие» как прагматично-прилагательная категория. На основе проведенного исследования предложена классификация взаимодействия Национального антикоррупционного бюро Украины с другими государственными органами в зависимости от сферы совершения, особенности порядка привлечения к взаимодействия, а также длительности межведомственных связей.


Interacţiunea dintre Biroul Naţional Anticorupţie al Ucrainei cu alte agenţii guvernamentale: caracteristici şi clasificări.
Autorul a analizat caracteristicile interacţiunii Biroului Naţional Anticorupţie al Ucrainei cu alte agenţii guvernamentale în efectuarea activităţilor care vizează identificarea, suspendarea, investigarea şi dezvăluirea infracţiunilor de corupţie comise de înalţi funcţionari, împeterniciţi să îndeplinească funcţiile statului. Se analizează conceptul de „interacţiune” ca adjectiv a categoriei pragmatice.
Pe baza studiului efectuat se propune clasificarea interacţiunii Biroului Naţional Anticorupţie al Ucrainei şi a altor autorităţi de stat, în funcţie de domeniul de aplicare, precum şi durata relaţiilor interinstituţionale. Читать далее «Взаємодія Національного антикорупційного бюро України з іншими державними органами: особливості та класифікація»