К вопросу о сущности и соотношении понятий «национальная безопасность» и «государственная безопасность»

Якуб Иринакандидат юридических наук, доцент (и.о.), Институт Криминологии


The purpose of this article is to analyze the concepts of “national security” and “state security “, based on scientifi c research and legislation of the Republic of Moldova (National Security Concept of the Republic of Moldova, National Security Strategy of the Republic of Moldova, Law on State Security), to determine their nature and relations.


Целью данной статьи является анализ понятий «национальная безопасность» и «государственная безопасность» на основе научных исследований и законодательства Республики Молдова (Концепции национальной безопасности Республики Молдова, Стратегии национальной безопасности Республики Молдова, Закона о государственной безопасности), для выяснения их сущности и соотношения.


Scopul acestui articol rezidă în analiza noțiunilor de „securitate națională” și „securitatea statului” în baza cercetărilor științifice și a legislației Republicii Moldova (Concepția securității naționale a Republicii Moldova, Strategia securității naționale a Republicii Moldova, Legea securității statului), în vederea elucidării esenței și raportului dintre ele. Читать далее «К вопросу о сущности и соотношении понятий «национальная безопасность» и «государственная безопасность»»