DREPTUL DE SUPERFICIE ÎN LEGISLAŢIA CIVILĂ A MOLDOVEI

Frunze-YUriFrunză Iuriedoctor în drept, cercetător ştiinţific coordonator, Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM

sosna-bSosna Borisdoctor în drept, profesor-universitar interim., USEM, cercetător ştiinţific coordonator, Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM


Articolul propune o analiză a dreptului de superficie la etapa contemporană, plecând de la istoria succintă a acestuia și a reglementărilor legale. În special, se cercetează natura juridică a drepturilor reale asupra bunurilor altuia, a caracterelor superficiei şi construirea acestui drept.


Статья посвящена становлению и развитию института суперфиция в гражданском праве. В статье, в основном дается общая характеристика суперфиция по молдавскому законодательству, раскрываются особенности содержания исследуемых ограниченных вещных прав его правовая природа и основания возникновения этого права.


Article is devoted formation and development superfition in civil law. In article the general characteristic superfition is given, features of the maintenance of the investigated limited real rights reveal. Читать далее «DREPTUL DE SUPERFICIE ÎN LEGISLAŢIA CIVILĂ A MOLDOVEI»