Правове регулювання діяльності громадських об’єднань у Російській імперії у ХІХ – на початку ХХ ст.

Доценко Віктор Олегович — доктор історичних наук, доцент, професор кафедри теорії права та держави Навчально-наукового інституту права Національного університету ДПС України
Лощихін Олександр Миколайович — доктор юридичних наук, професор, в.о. декана економіко-правового факультету Академії муніципального управління, Заслужений економіст України

В статті проаналізовано особливості формування російського імперського законодавства, яке регламентувало діяльність громадських об’єднань упродовж ХІХ ст. Визначено основні напрямки правового впливу на новостворені громадські інституції. З’ясовано, що формування російського законодавства, яке регулювало б діяльність громадських об’єднань розпочалось ще в ХVІІІ ст. і супроводжувалась формуванням правової бази для регламентації їх діяльності. Встановлено намагання імперських урядовців контролювати діяльність добровільних товариств. Доведено, що на початку ХІХ ст. російські імперські установи регулювали діяльність громадських інституцій за допомогою видання типових статутів для галузевих добровільних товариств. Читать далее «Правове регулювання діяльності громадських об’єднань у Російській імперії у ХІХ – на початку ХХ ст.»