IMPORTANCE OF THE INTERNATIONAL COOPERATION IN ENSURING ENVIRONMENTAL SAFETY IN THE ANTI-TERRORIST OPERATION ZONE IN UKRAINE

Legeza-JuliaLegeza Julia OleksandrivnaPhD in Laws, Associate Professor, Assistant Professor of Civil, Economic and Environmental Law of the National Mining University SHEE


Articolul atrage atenția asupra problemelor de siguranță în utilizarea resurselor naturale în condițiile de manifestare a operațiunilor antiteroriste în Ucraina. Autorul înaintează problema de organizare a activităților administrației publice în utilizarea resurselor naturale și a siguranței mediului în Ucraina, în anumite regiuni din Donețk și Lugansc. Autorul vine cu propuneri de îmbunătățire a cooperării internaționale în domeniul activităților de securitate ale centralelor nucleare și a altor facilități cu riscuri ridicate de mediu.


У статті привертається увага до проблем забезпечення безпеки використання природних ресурсів в умовах проведення антитерористичної операції в Україні. Автором піднімаються питання організації діяльності системи публічного управління у сфері використання природних ресурсів та забезпечення вимог екологічної безпеки в Україні в окремих регіонах Донецької та Луганської областей. Автором зроблено пропозиції по удосконаленню міжнародного співробітництва у сфері забезпечення безпеки діяльності атомних електростанцій та інших об’єктів підвищеної екологічної небезпеки. Читать далее «IMPORTANCE OF THE INTERNATIONAL COOPERATION IN ENSURING ENVIRONMENTAL SAFETY IN THE ANTI-TERRORIST OPERATION ZONE IN UKRAINE»

Комендантська година як засіб обмеження свободи пересування в умовах дії надзвичайних адміністративно-правових режимів

golub-viktorГолуб Віктор Олександрович аспірант Інституту законодавства Верховної Ради України


В статье осуществлен анализ института комендантского часа, как средства ограничения свободы в условиях действия чрезвычайных административно-правовых режимов за законодательством Украины. Изложено авторское определение понятия «комендантский час».


This article provides a brief excursus into the legal restrictions’ theory and gives its description as a means of providing emergency administrative legal regimes. Provided an analysis of the legal category “curfew” as a legal institution. Noted models of use of legal restrictions in the administrative practice ensuring the legal regime of martial law. Analysed the institution of curfew as a means of limitation of freedom of movement during emergency administrative legal regimes under the Ukrainian legislation. Stated wording problems of the “curfew” definition into the current legislation and provided author’s definition of this category.


Articolul vine cu o analiză a institutului de comenduire la ora de restricție ca mijloc de limitare a libertății de acțiune în condiții de regimuri administrative și juridice extreme pentru legislația Ucrainei. Este afirmată definiția autorului pentru «ora de restricție». Читать далее «Комендантська година як засіб обмеження свободи пересування в умовах дії надзвичайних адміністративно-правових режимів»

Класифікація принципів забезпечення адміністративно-правового режиму військового майна в Україні

Кучинський Ю.Д. — здобувач Державного науково-дослідного інституту МВС України


В статье разработана классификация принципов обеспечения административно-правового режима военного имущества в Украине; усовершенствовано определение понятия принципов; исследованы научные концепции и подходы к определению системы принципов обеспечения административно-правовых режимов, на основании чего систематизированы принципы обеспечения правового режима военного имущества в Украине; охарактеризованы соответствующие принципы.


Articolul prezintă clasificarea principiilor juridico administrative ale regimului bunurilor militare în Ucraina; este perfecţionată definirea principiilor; sunt cercetate concepţiile ştiinţifice şi abordările îndreptate spre definirea principiilor sistemului juridico administrativ; pe baza cărora sunt sistematizate principiile de reglmentare legală ale bunurilor militare din Ucraina; sunt caracterizate principiile relevante Читать далее «Класифікація принципів забезпечення адміністративно-правового режиму військового майна в Україні»