Питання кваліфікації злочинів, які полягають у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди

Желік Максим Борисовичаспірант кафедри кримінального права і процесу Навчально-наукового Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка» (Україна)


Se consideră întrebările de calificare a acceptării ofertei, promisiune sau primire a unui profit necuvenit. Se efectuează analiza practicii judiciare privind primirea (acordarea) profitului necuvenit.


Рассматриваются вопросы квалификации принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды. Осуществлен анализ судебной практики по получению (предоставлению) неправомерной выгоды.


Qualification question of accepting proposal, promise or receipt of illegal benefit is examined. Court practice concerning receiving illegal benefit is analyzed. Читать далее «Питання кваліфікації злочинів, які полягають у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди»

Current issues of qualification and difference between the act of terrorism and sabotage

Vicen-VlastimilVicen Vlastimil — Dr.h.c. JUDr., PhD., Honor prof., Prorektor pre bezpečnosť a ochranu Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave


The article is dedicated to the research of peculiarities of qualification of the act of terrorism and sabotage. The following criminal legal description of these crimes is aimed at determining their common and individual characteristics that allows to differentiate their law enforcement activities.

The study focuses on the issue of the need to improve anti-terrorist legislation, which is directly aimed at combating and preventing terrorism. For this purpose, the proposed definition of the content of some concepts is an important step to clarify the content and extent of the relevant criminal law standards and separate them from related illegal actions.


Articolul este dedicat cercetării particularităţilor de calificare a actului de terorism şi sabotaj.
Descrierea juridică penală a acestor infracţiuni are ca scop determinarea caracteristicilor comune şi individuale care permit diferenţierea aplicării legii.

Studiul se concentrează pe problema necesităţii de îmbunătăţire a legislaţiei anti-teroriste, care urmăreşte în mod direct combaterea şi prevenirea terorismului. În acest scop, a fost propusă definiţia conţinutului unor concepte, fiind un pas important pentru a stabili conţinutul normelor de drept penal relevante şi să fie efectuată diferenţierea de alte acţiuni ilegale conexe. Читать далее «Current issues of qualification and difference between the act of terrorism and sabotage»